Privacyverklaring

Privacyverklaring

Sterkliniek Dierenartsen Emmen is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Sterkliniek Dierenartsen Emmen

Vreding 6

7811 AZ Emmen

T0591-686666

Info@sterkliniekemmen.nl

 

Voor vragen over deze verklaring kunt u contact
opnemen met info@sterkliniekemmen.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken;
Sterkliniek Dierenartsen Emmen verwerkt uw
persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of
omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht
van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Eventueel bankrekeningnummer
(in geval van facturen, automatische incasso’s
en betalingsregelingen)

Doel en grondslag om persoonsgegevens te verwerken
Sterkliniek Dierenartsen Emmen verwerkt uw
persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het afhandelen van uw betaling
• Verzenden van onze nieuwsbrief en entoproepen
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is
om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten
en producten
• Om goederen en diensten bij u af te leveren

Bewaartermijn
Sterkliniek Dierenartsen Emmen bewaart uw
persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren
uw gegevens 20 jaar na het laatste contact met u en uw (huis)dier.

Delen van persoonsgegevens met derden
Sterkliniek Dierenartsen Emmen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen
aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Sterkliniek Dierenartsen Emmen gebruikt geen cookies
of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren
of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door
Sterkliniek Dierenartsen Emmen en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek
kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken
naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt
een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging
van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw
toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoons-
gegevens indienen bij ons aan de balie. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot
inzage door u is gedaan, vragen wij u zich te legitimeren aan de balie
met een geldig legitimatiebewijs. We reageren zo snel mogelijk, maar
binnen 30 werkdagen, op uw verzoek. Omdat sommige van deze
rechten veel tijd en arbeid vereisen van onze medewerker(s), kan het
zijn dat er een geldbedrag voor gevraagd wordt.
Sterkliniek Dierenartsen Emmen wil u er tevens op
wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan
via de volgende link: Autoriteit Persoonsgegevens
Beveiligen van persoonsgegevens

Sterkliniek Dierenartsen Emmen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking
en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat
uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact op met ons via info@sterkliniekemmen.nl

Sterkliniek Emmen

Vreding 6
7811 AZ Emmen
info@sterkliniekemmen.nl

0591-686666

Niet-urgente vragen

Heeft u vragen over voeding, ontvlooien, vaccinaties of iets anders? Stuur ons dan een mailtje. Vaak heeft u binnen 2 á 5 dagen een reactie van ons terug.

Mailen

Openingstijden tijdens feestdagen

Tijdens feestdagen zijn er aangepaste openingstijden. Klik hier voor meer informatie

Aangepaste openingstijsen